Close
Tragus Piercing Hakk覺nda Bilmeniz Gereken Her ey: Tragus Piercing Modelleri ve Bak覺m覺

Tragus Piercing Hakk覺nda Bilmeniz Gereken Her ey: Tragus Piercing Modelleri ve Bak覺m覺

Tragus Piercing Hakk覺nda Bilmeniz Gereken Her ey: Tragus Piercing Modelleri ve Bak覺m覺

Kulak Piercing eitlerinden Tragus Piercing Hakk覺nda Bilmeniz Gereken Her ey!

Tragus piercinginin benzersiz konumu ile en pop羹ler kulak piercing 癟eitlerinden biri! Hem abart覺s覺z hem de g繹z al覺c覺 bir stil arayanlar i癟in ideal bir piercing modelidir. 

1980’lerden itibaren tercih edilmeye balanan bu piercing 癟eidi, Rihannadan scarlett Johansson a kadar bir癟ok 羹nl羹n羹n de favori se癟imi! 

Peki Tragus Piercing yapt覺rmak istiyor fakat emin olam覺yor musunuz? 襤te piercing st羹dyosuna gitmeden 繹nce, ite Tragus Piercingleri hakk覺nda bilmeniz gerekenler Ar覺 seviyesi, iyileme s羹resi, bak覺m覺na dair t羹m ipu癟lar覺 bu yaz覺m覺zda!

Tragus Piercing Nedir?

Tragus Piercing, kulak kanal覺n覺z覺n hemen d覺覺nda kalan k覺sma yap覺lan kulak piercing modelidir. Bu alanda k覺k覺rdak yerine sadece deri delinir. Bir i癟 k覺k覺rdak piercingidir. Bu nedenle iyileme s羹reci uzun s羹rer. Tragus piercing, enfeksiyon riski y羹ksek piercing 癟eitlerindendir. 

Tragus Piercing Bak覺m覺 Nas覺l Olmal覺d覺r?

Piercing yapt覺rd覺ktan sonra bak覺m覺 olduk癟a 繹nemlidir. Tragus Piercing Bak覺m覺, 繹zellikle iki 2-3 ay dikkatlice yap覺lmal覺d覺r. Bu s羹re癟te piercinge dokunmaktan ka癟覺nmal覺s覺n覺z. K覺k覺rda覺 iyiletirmenin zorluu, bakteri dolu kulak kanal覺n覺n yan覺ndaki konumu ile birletiinde, onu enfeksiyona ve yara izine daha duyarl覺 hale getirir. Standart bak覺m sonras覺 uygulamalar覺n 繹tesinde, ite tragus piercingine 繹zg羹 baz覺 bak覺m sonras覺 ipu癟lar覺!

Tragus piercing yapt覺rd覺ktan sonra ilk g羹n kula覺n覺za sabun, ampuan veya herhangi bir temizleyici kullanmamal覺s覺n覺z.  Piercingi yeni takt覺rd覺覺n覺zda, telefonu kula覺n覺za tutarak konumaktan veya kulakl覺k takmaktan ka癟覺n覺n. Deldirme ileminin ard覺ndan ilk 4-8 hafta kulakl覺k kullan覺lmamal覺d覺r.  

Tragus kulak kanal覺na 癟ok yak覺n olduu i癟in, kulakl覺klar yeni piercing 羹zerine bask覺 yapma eilimindedir. Uzun bir s羹re boyunca k羹癟羹k bir bask覺 bile sorun yaratabilir. Kulak t覺kac覺 takabilirsiniz, ancak m羹cevher desteinize 癟ok fazla bask覺 uygulamad覺klar覺ndan emin olun. 

襤yileirken piercing 羹zerine herhangi bir bask覺 uygulamak iyileme s羹recini uzatacakt覺r. 襤lk birka癟 ay piercing 羹zerinde uyumaman覺z覺 tavsiye ederiz. Seyahat yast覺klar覺 bask覺y覺 繹nlemek i癟in kullan覺l覺 olabilir.

Tragus piercingi, dier kulak piercinglerinden biraz daha fazla iebilir. Ellerimiz v羹cuttaki en fazla bakteriyi bar覺nd覺r覺r. Bu nedenle piercingi b羹kmeyin, 癟evirmeyin veya dokunmamaya 繹zen g繹sterin. 

Tak覺lar覺 hareket ettirmeyin. Bu, k覺k覺rdak piercinglerinde standart bir kural olmas覺na ramen 癟ok 繹nemlidir. Tak覺lar覺 hareket ettirmek iyilemeyi yavalat覺r ve ciltte travmaya neden olarak delici 癟arpmalara neden olabilir.

Yast覺k k覺l覺flar覺n覺z覺 deitirmeye dikkat etmelisiniz. Ayr覺ca tragus piercinginiz varken apka veya earp tak覺yorsan覺z, bu eyalar覺n temizliine de 繹zen g繹stermelisiniz.

Tragus Piercing Temizlii 襤癟in 5 襤pucu

1. Piercingi temizlerken ellerinizin her zaman antibakteriyel sabunla iyice y覺kand覺覺ndan emin olun.

2. Piercingi hareket ettirmemeye ve dokunmamaya 繹zen g繹sterin.

3. Tahrie neden olabileceinden g羹nde ikiden fazla temizlik yapmay覺n.

4. Alkol veya hidrojen peroksit bazl覺 temizleme sol羹syonlar覺 yaln覺zca daha fazla enfeksiyona yol a癟acakt覺r, bu nedenle bunlardan ka癟覺nd覺覺n覺zdan emin olun.

5. Bir profesyonel taraf覺ndan talimat almad覺ysan覺z, ilk 2 hafta kimyasal kremler veya merhemler kullanmaktan ka癟覺n覺n.

Tragus Piercing Ne Zaman Deitirilir?

Piercing tamamen iyileene kadar, ilk tak覺lar覺n覺z覺 kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayr覺ca deitirmek istiyorsan覺z, tragus piercingin tamamen iyilemesini beklemelisiniz. Kabuklanma veya ak覺nt覺 s羹reci bitmi olmal覺d覺r. 襤yilemeden 繹nce herhangi bir nedenle deitirmeniz gerekirse, bir uzmandan yard覺m almal覺s覺n覺z. 

Tragus Piercing Nas覺l 覺kar覺l覺r?

Piercingi tamamen iyileene kadar 癟覺karmaktan ka癟覺n覺n. Tragus piercinginizi deitirmeden 繹nce ellerinizi sabun ve suyla iyice y覺kad覺覺n覺zdan emin olun. Deitirme ad覺mlar覺, k羹penizin bir 癟ivi, 癟ember, halter vb. olup olmad覺覺na bal覺 deiiklik g繹sterecektir.

Tragus Piercing Zararl覺 M覺?

Hi癟bir piercing risksiz deildir. Ancak tragus piercing modeli, y羹ze yak覺n olmas覺ndan dolay覺 dikkat edilmelidir. T羹m piercinglerde delinme yaralar覺 olacakt覺r. Yara izi, ilik gibi baz覺 risklerin yan覺 s覺ra enfeksiyon riski de mevcuttur. 

zellikle k覺k覺rdak piercingleri (tragus gibi) dier b繹lgelere g繹re daha fazla enfeksiyon riskine sahiptir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken piercing yapt覺raca覺n覺z yeri dikkatli se癟mek ve piercing sonras覺 bak覺m yapmakt覺r. 

Piercing Yan Etkileri

Enfeksiyon: Piercing sonras覺, enfeksiyon g繹r羹lebilir. K覺zar覺kl覺k, ar覺, iltihaplanma ve kanamaya neden olabilir. Herhangi bir tahri veya k覺zar覺kl覺k varsa, 繹zel ihtiya癟lar覺n覺z i癟in en iyi 癟繹z羹m羹 bulmak i癟in dermatolounuzla g繹r羹melisiniz.

Kanla bulaan enfeksiyonlar: Hepatit B ve C gibi ineden kan yoluyla bulaan enfeksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle piercing yapt覺rd覺覺n覺z salonu doru se癟meli, ve kullan覺lan 羹r羹nlerin steril olduundan emin olmal覺s覺n覺z.

Kabarma: K覺k覺rdak piercinglerinde kabar覺kl覺k veya ilikler yayg覺n olarak g繹r羹lebilir. Bunlar ayr覺ca k覺zar覺kl覺a da yol a癟ar.

Alerjik reaksiyon: Baz覺 metallere, 繹zellikle nikele kar覺 alerji olduk癟a yayg覺nd覺r. Pek 癟ok v羹cut tak覺lar覺 bir miktar nikel i癟erir ve bu da alerjik reaksiyona neden olabilir. Semptomlar ka覺nt覺, k覺zar覺kl覺k ve kabarc覺klar覺 i癟erir.

Tragus Piercing 襤ltihab覺 Nas覺l Ge癟er?

Tragus piercinginiz enfekte olursa ne yapmal覺s覺n覺z? Yeni bir piercing yapt覺r覺rken herkesin sahip olduu korku budur, ancak anahtar panik yapmamakt覺r, 繹zellikle de herkesin v羹cudu farkl覺 ekillerde reaksiyon g繹sterir.

Bir sorun ortaya 癟覺karsa, m羹mk羹n olan en k覺sa s羹rede piercing yapt覺rd覺覺n覺z profesyoneller ve dermatologla g繹r羹melisiniz. Ayr覺ca piercing sonras覺 bak覺m ad覺mlar覺n覺 繹renmeli ve bunlar覺 d羹zenli uygulamal覺s覺n覺z.

Tragus Piercing 襤癟in Ne T羹r Tak覺 Kullan覺l覺r?

襤lk piercing i癟in kullan覺lan en yayg覺n tak覺 t羹rleri:

ivi: K羹癟羹k ve basit 癟iviler, k羹癟羹k olma eiliminde olan tragus piercingleri i癟in harika bir se癟enektir. Sa癟a ve giysiye tak覺lma olas覺l覺覺 daha d羹羹k olan d羹z kenarlara sahip bir yuvarlak piercing, yeni bir delme i癟in idealdir. 

Halter: Her iki ucunda toplar ve ortas覺nda bir 癟ubuk bulunan bir k羹pedir. Tragus piercing i癟in olan halter k羹peler daha k羹癟羹kt羹r. Takmas覺 ve temiz tutmas覺 kolay olduu i癟in bu yepyeni bir piercing i癟in baka bir harika se癟enektir.

ember: K羹癟羹k 癟ember eklindeki halka piercingler, olduk癟a 覺k durur. Ancak bu modelleri kullanmadan 繹nce piercingin tamamen iyilemesini beklemenizi 繹neririz.

Tragus Piercing i癟in Hangi M羹cevher Malzemesi Kullan覺l覺r?

ou piercing, cerrahi paslanmaz 癟elik kullan覺r 癟羹nk羹 癟ou insan i癟in g羹venli ve ucuzdur. Yine de, ciddi bir nikel alerjiniz varsa kullanmamal覺s覺n覺z.

Paslanmaz elik: Bu, genellikle piercing i癟in kullan覺lan y羹ksek kaliteli bir metaldir, ancak bir miktar nikel i癟erir. Tahri ve enfeksiyona neden olabilir.

Titanyum: T覺bbi s覺n覺f metaldir, ancak paslanmaz 癟elikten farkl覺 olarak titanyum tamamen hipoalerjeniktir. Daha pahal覺d覺r, ancak ciddi bir nikel alerjiniz varsa, piercing i癟in titanyum tercih edebilirsiniz.

Alt覺n: Hassas cilde sahip olanlar i癟in idealdir. 14 karat veya daha y羹ksek alt覺n, g羹venli bir se癟enektir. Kat覺 olduundan ve alt覺n kaplama olmad覺覺ndan emin olun.

Bir uzman 繹nerisi ile size en uygun malzemeden yap覺lan piercingi kullanmal覺s覺n覺z.

Tragus Piercingin 襤yilemesi Ne Kadar S羹rer?

A癟覺k癟as覺, herkes farkl覺 ekilde iyileecei i癟in en 癟ok deien cevap budur. Uzmanlar, bu 繹zel piercing i癟in iyileme s羹resinin v羹cudunuza bal覺 olarak 羹癟 aydan bir y覺la kadar herhangi bir s羹re olabileceini 繹ne s羹r羹yorlar.

Tragus piercing ac覺s覺 ne zaman ge癟er? merak ediyorsan覺z, bu s羹re ortalama 6-8 ayd覺r. Balang覺癟ta piercingi yapt覺rd覺覺n覺zda, kulland覺klar覺 k羹pe daha b羹y羹k tarafta olacakt覺r, bunun nedeni ilk bata piercingin okundan kaynaklanan kulak imesidir. Bir s羹re sonra bu sakinleir, bu da daha g羹zel, daha k羹癟羹k bir k羹pe takabileceiniz anlam覺na gelir. Kulak ekillendirme balar …

M羹cevherlerinizi deitirmeden 繹nce en az覺ndan 8 hafta beklemenizi 繹nerir, ancak genel olarak, iyileme s羹recini yavalatabilecei i癟in ilk 6 ay boyunca k羹pelerinizi deitirirken dikkatli olun.


EN POPLER KULAK P襤ERC襤NG MODELLER襤

Bir cevap yaz覺n

E-posta hesab覺n覺z yay覺mlanmayacak. Gerekli alanlar * ile iaretlenmilerdir

Close